MENU


Modlą się


Służebniczki Maryi
— Wielkopolskie
Sługi Jezusa
Siostry Maryi Niepokalanej

Odpust zupełnyNiech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Witam serdecznie. Chciałbym prosić o wyjaśnienie następującej kwestii. Otóż w pewnych szczególnych przypadkach, po spełnieniu określonych warunków możemy uzyskać odpust zupełny. Dostąpiłem tej łaski, mam nadzieję, choć troszeczkę godnie, przed tegorocznymi świętami Bożego Narodzenia. Ksiądz rekolekcjonista wtrącił przy tym uwagę, która bardzo mnie zastanowiła. Otóż stwierdził, że odpust zupełny oczyszcza nas z grzechów przeszłych, jednak nie zwalnia nas z odbycia za nie kary. Jak to jest w rzeczywistości, jaka jest nauka Kościoła w tym zakresie? Czym różni się odpust zupełny od spowiedzi? Pozdrawiam. Sławek.Kodeks Prawa Kanonicznego mówi w sposób następujący:

Kan. 992 - Odpust jest to darowanie wobec Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Otrzymuje je wierny, odpowiednio przygotowany i po wypełnieniu pewnych określonych warunków, przez działanie Kościoła, który jako sługa odkupienia autorytatywnie rozporządza i dysponuje skarbcem zadośćuczynień Chrystusa i świętych.

Kan. 993 - Odpust jest cząstkowy albo zupełny, zależnie od tego, czy uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w części lub całości.

Kan. 994 - Każdy wierny może zyskiwać odpusty czy to cząstkowe, czy zupełne albo dla siebie, albo ofiarowywać za zmarłych na sposób wstawiennictwa.

Kan. 996 -
§ 1. Tylko ten jest zdolny do uzyskania odpustu, kto został ochrzczony, nie jest ekskomunikowany i znajduje się w stanie łaski, przynajmniej pod koniec wypełniania przepisanych czynności.

§ 2. Aby zaś podmiot zdolny do uzyskania odpustów rzeczywiście je uzyskał, powinien mieć przynajmniej intencję zyskania odpustu oraz wypełnić w określonym czasie i we właściwy sposób nakazane czynności, zgodnie z brzmieniem udzielenia.


1. Odpust zupełny nie oczyszcza człowieka z grzechów.
2. Miejscem odpuszczenia grzechów jest Sakrament pokuty.
3. Rozgrzeszenie sakramentalne jest uwolnieniem od grzechu, lecz nie łączy się z uwolnieniem od kary za grzechy popełnione.
4. Odpust zupełny uwalnia człowieka od kar za grzechy należnych.

Serdecznie pozdrawiam - ks. Józef Pierzchalski SAC

Liczba wyświetleń strony: 10645199 * Liczba gości online: 30 * Ostatnia aktualizacja: 2017-10-17
© 2002-2017 by ks. Józef Pierzchalski SAC