MENU


Modlą się


Służebniczki Maryi
— Wielkopolskie
Sługi Jezusa
Siostry Maryi Niepokalanej

Jestem uzależniony
Mam 20 lat i jestem uzależniony od pornografii i masturbacji. Mój problem z pornografia istnieje już od gdzieś 13, 14 lat. Wraz z rozwojem narządów płciowych i okresem dorastania, zacząłem masturbować się i oglądać pornografię coraz bardziej. Dziś, co mnie bardzo przybija coraz słabiej wierzę w zwycięstwo i wyzwolenie z nałogu. Popełniam ten grzech prawie codziennie, a zawsze po tym grzechu idę do spowiedzi i tak koło się zamyka. Proszę abyście nie wiem co zrobili , ale abyście napełnili mnie optymizmem, bo widzę jak bardzo ten grzech zniszczył i niszczy moje życie. Odbiera radość życia, wciąga w kompleksy i zamyka w sobie. Pozdrawiam.


Są zawsze określone przyczyny, dlaczego człowiek popełnia masturbację. Może się to łączyć z nie doznaniem miłości rodziców, ze zranieniem w dzieciństwie, uwiedzeniem, brakiem psychicznej i uczuciowej relacji z rodzicami, uwiedzeniem, życiem w lęku i stresie, poczuciem niższości, z kompleksami. Właściwie nie jest rzeczą prawie możliwą by oglądając materiały pornograficzne nie popełniać aktów masturbacji. Oglądanie tychże materiałów prowadzi do określonych zniszczeń w ludzkiej psychice. Wzmacnia ona zmysłowo-popędową część ludzkiej natury. Sprowadza ona życie człowieka do sfery cielesności, w oderwaniu od wartości intelektualnych i duchowych. Człowiek zamyka się w tym, co cielesne i przyjemne. Przestaje on być panem swojej podświadomości. Czym ją napełnia, tym ona żyje, o tym nas najczęściej informuje. Pornografia pozostawia w umyśle obrazy, które utrwalają się w wyniku procesów chemicznych zachodzących w mózgu.

Raz obejrzane sceny mogą utkwić w pamięci na wiele lat i następnie regularnie pojawiać się w wyobraźni. Wspomnienie pornograficznego obrazu powoduje ponowne pojawienie się stanu podniecenia, który towarzyszył jego oglądaniu. Człowiek nie ma nad nim kontroli i żyje w poczuciu zniewolenia i udręczenia. Uzależnienie od pornografii zawsze idzie w parze z uzależnieniem od masturbacji. Jedno napędza drugie. Masturbacja w trakcie oglądania pornografii jest odbierana przez umysł jako “nagroda". Umysł chce wrócić do pornografii licząc na nagrodę w postaci przyjemności.

Podwójne życie, kłamstwa i tajemnice. Smutek i zamknięcie się w sobie, przeświadczenie o braku własnej wartości. Brak snu i zmęczenie. Problemy w pracy i nauce. Uzależniony żyje głównie w swoim świecie fantazji, co przeszkadza mu skupić się na codziennych obowiązkach.

Uzależnienia od pornografii nigdy nie da się całkowicie wyleczyć, zaś osoba uzależniona musi nauczyć się kontrolować swoje zachowanie aż do końca życia. Uzależnienie dotyka wszystkich wymiarów życia człowieka: fizycznego, moralnego i duchowego. O ile fizycznego uzależnienia nie da się po prostu wyleczyć, to na płaszczyźnie duchowej można doświadczyć radykalnej przemiany serca, która sprawi, iż usunięte zostaną najgłębsze przyczyny, które dotąd skłaniały do poszukiwania szczęścia w pornografii. Prawdziwe szczęście znaleźć można jedynie w Bogu, i uświadomienie sobie tego powinno w naturalny sposób zakończyć próby znalezienia szczęścia tam gdzie go nie ma. Ten, kto żyje według ducha jest wolny i nie jest niewolnikiem swojego ciała i jego pożądliwości.

Jak zerwać z nałogiem? Dobre chęci i połowiczne wysiłki nie wystarczą. Należy zdać sobie sprawę, że straciłem kontrolę nad swoim życiem i zachowaniem. Nie dam rady wyjść z tego o własnych siłach. Przede wszystkim powinieneś poprosić Boga o pomoc. Musisz też pragnąć wyzwolenia z nałogu bardziej niż czegokolwiek innego na tym świecie. Powinieneś wypełnić pustkę czymś dobrym, co nadaje sens Twojemu życiu – może to być odzyskana wiara w Boga, odzyskane zaufanie do drugiego człowieka. Potrzeba radykalnej przemiany całego życia.

Zacznij studiować Pismo Święte i rozmyślać. Opowiedz kierownikowi duchowemu o swoim problemie. Powinieneś mieć kontakt ze swoim kierownikiem duchowym. Musisz pozbyć się całej pornografii ze swojego otoczenia. Na początek powinieneś unikać wszystkiego, co pobudza Cię do poszukiwania pornografii lub stwarza okazję do jej oglądania. Warto podkreślić, że ważniejsze niż sama walka z pornografią i zachowywanie czystości, jest zachowywanie pokoju w sercu i nadziei. To nie upadków musisz się obawiać najbardziej, ale zniechęcenia, jakie one ze sobą niosą. Jeżeli wygrasz ze zniechęceniem, Twoja walka jest już wygrana nawet, jeżeli wskutek słabości zdarzy Ci się czasem na krótko wrócić do nałogu. Nie jest ważne jak często upadasz, ale jak szybko potrafisz się z tego podnieść i wrócić do normalnego życia. Dlatego skuteczniejszym środkiem niż wszelkie gwałtowne, przepełnione niepokojem wysiłki i wyrzuty sumienia, jest spokojne zaufanie Bogu i zachowywanie nadziei.

Serdecznie pozdrawiam – ks. Józef Pierzchalski SAC

Liczba wyświetleń strony: 10696574 * Liczba gości online: 18 * Ostatnia aktualizacja: 2017-10-21
© 2002-2017 by ks. Józef Pierzchalski SAC