MENU


Modlą się


Służebniczki Maryi
— Wielkopolskie
Sługi Jezusa
Siostry Maryi Niepokalanej

Grzech ciężki czy lekki?Mam pewne wątpliwości dotyczące charakteru grzechu ciężkiego. Wiadomo, iż musi być on dobrowolny, świadomy i niekorzystny dla innych z powodu jego popełnienia, jednak nigdy nie wiadomo czy dany grzech jest ciężki czy jedynie lekki. Przykładowo: nie wiadomo czy kradzież w każdej postaci jest grzechem ciężkim oraz nie uczestniczenie w mszy świętej bez względu na powód również jest grzechem ciężkim. W jaki sposób można dostrzec różnicę między grzechem ciężkim a lekkim i czy zależy ona jedynie od wrażliwości indywidualnej człowieka? Moje drugie pytanie: czy można przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania bez zrealizowania wszystkich warunków poprzedniej spowiedzi świętej (zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu). Przykładowo: czy osoba, która ukradła komuś pewną rzecz, wyspowiadała się z tego grzechu, lecz nie oddała przedmiotu i nie wynagrodziła jego straty w żaden sposób, może przystąpić do spowiedzi powtórnie bez zrealizowania ostatniego warunku dobrej spowiedzi świętej? Bardzo proszę o odpowiedź. Dziękuję i pozdrawiam.
ElaGrzech ciężki "niszczy miłość w sercu człowieka wskutek poważnego wykroczenia przeciw prawu Bożemu; [...] odwraca go od Boga, który jest jego celem ostatecznym i szczęściem". Dlatego też grzech ciężki określa się mianem grzechu śmiertelnego. Natomiast grzech lekki, czyli powszedni, "pozwala trwać w miłości [pochodzącej od Boga i kierującej nas ku Niemu], chociaż ją obraża i rani" (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1855).

Grzechem ciężkim jest zerwanie życiodajnej, miłosnej więzi z Bogiem. Nasza więź z Bogiem poprzez wiarę może jeszcze trwać. Pobudzając nas do ufnej wiary w swoje miłosierdzie, Bóg może nas ożywić swoją miłością, przywrócić synowską więź z Nim. Grzech śmiertelny jest zerwaniem tej więzi. Grzechem śmiertelnym jest ten, który "dotyczy materii poważnej i który nadto został popełniony z pełną świadomością i całkowitą zgodą" (zob. KKK 1857). Aby zaistniał grzech ciężki, te trzy warunki są konieczne i muszą wystąpić jednocześnie.

Czym jest materia poważna? Odpowiedzi na to pytanie udzielił Jezus bogatemu młodzieńcowi (Mk 10, 19). Wskazał wówczas na dziesięć przykazań. Oczywiście, także wśród wykroczeń przeciwko Bożym przykazaniom istnieje pewna gradacja (zabójstwo jest czymś poważniejszym od kłamstwa). Ponadto, ciężar grzechów może być większy lub mniejszy w zależności od okoliczności towarzyszących złym czynom (czymś poważniejszym jest kłamstwo w procesie sądowym, niż udzielone w zwykłej, kłopotliwej sytuacji). Katechizm wyjaśnia także pozostałe warunki dla zaistnienia grzechu ciężkiego. Określa, że są nimi pełna świadomość tego, że zamierzany czyn jest czymś złym oraz całkowita zgoda człowieka, by go spełnić. Ocena tych uwarunkowań naszych czynów pozwala na określenie ciężaru grzechów.

Kradzież nie jest grzechem wówczas, gdy bierzemy to, co do nas nie należy, a może nam lub innej osobie uratować życie. Kradzież jedzenia w sytuacji zagrożenia życia, nie jest grzechem. Trudno w tym miejscu opisywać konkretne przykłady dla zobrazowania, jaki czyn będzie grzechem ciężkim, a który lekkim. Pomocą w takim rozstrzygnięciu może być spowiednik lub kierownik duchowny. Nie uczestniczenie we Mszy świętej w niedzielę i święta jest grzechem ciężkim lub nim nie jest. Jeśli czuwamy przy łóżku osoby chorej, lub matka pozostała z małym dzieckiem w domu, albo są trudne warunki pogodowe (zima, mróz, duże opady śniegu, znaczna odległość) uniemożliwiające dostanie się do Kościoła na Mszę św., praca w niedzielę - mówimy o uzasadnionej nieobecności.

Grzech ciężki zaciągamy wówczas, kiedy świadomie i dobrowolnie, dysponując czasem i możliwościami, nie uczestniczymy w Eucharystii, która jest powinnością moralną osoby wierzącej. Kościół daje nam możliwość uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. już w sobotę wieczorem. W wielu kościołach Mszą św. niedzielną jest sobotnia, wieczorna Eucharystia, z racji odprawiania jej według niedzielnego formularza i głoszonej homilii.

Przystępując do spowiedzi św. powinniśmy zrealizować wszystkie "Warunki dobrej spowiedzi" z poprzedniej Spowiedzi świętej. Jeśli osoba nie zadośćuczyniła bliźniemu za kradzież, której się dopuściła, może uzyskać rozgrzeszenie pod warunkiem, że zobowiąże się przed spowiednikiem, aby po tej spowiedzi wypełnić warunek z poprzedniej o zadośćuczynieniu.

Serdecznie pozdrawiam – ks. Józef Pierzchalski SAC

Liczba wyświetleń strony: 10651293 * Liczba gości online: 10 * Ostatnia aktualizacja: 2017-10-18
© 2002-2017 by ks. Józef Pierzchalski SAC