MENU


Modl± się


Służebniczki Maryi
— Wielkopolskie
Sługi Jezusa
Siostry Maryi Niepokalanej

Wola Boża, a dopust BożyNiech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Dziękuję Księdzu za tę stronę, za teksty na niej zamieszczane, są dla mnie wielką pomocą w kroczeniu za Jezusem. Proszę o odpowiedź na pytanie - jaka jest różnica między wolą Bożą a dopustem Bożym?
Szczęść Boże! OlaWolą Bożą jest to wszystko, co Bóg zamierzył wobec nas, co zawiera się w planie Bożym odnoszącym się do naszego życia. Wolą Bożą jest nasze uświęcenie, nasze zbawienie. Wola Boża, to decyzja Boga, którą odczytujemy i z Jego pomocą wypełniamy. Jest to chcenie Boga zapisane na kartach Biblii i w nauczaniu Kościoła.

W naszym życiu pewne sprawy układają się niekiedy w sposób bardzo skomplikowany. Wielu rzeczy Bóg dla nas nie chce. Nie chce, aby spotkało człowieka jakieś nieszczęście, a tymczasem inny człowiek, nie panujący nad swoimi potrzebami upił się i powodując wypadek, zabił człowieka. Dopust Boży. Inne wydarzenie dotyczy gwałtu dokonanego na młodej dziewczynie. Czy Bóg chciał, aby ona była zgwałcona. Absolutnie nie. Człowiek nie panujący nad swoją pożądliwością seksualną dokonał czynu haniebnego, którego skutki młoda dziewczyna będzie nosiła w sobie przez wiele lat, a może nawet do końca swojego życia.

Uczymy się przyjmować i żyć z rzeczywistością, której ani Bóg ani też my nie chcieliśmy. Wielu powiada, że w sytuacji dramatycznej dla człowieka, Bóg powinien powstrzymać tego, który zamierza uczynić krzywdę drugiemu. I tu dotykamy problemu wolnej woli, jako daru danemu człowiekowi przez Boga. Wolna wola człowieka jest dobrem, czy też złem? Niewątpliwie jest wielkim dobrem Boga. Niektórzy powiadają, że w poszczególnych przypadkach Bóg powinien ją, zgodnie ze swoim rozeznaniem, zawieszać dla poszczególnych osób, aby życie innych nie czynili piekłem na ziemi. Podejmujemy i uczymy się wyprowadzić dobro z Bożą pomocą, zarówno z tego, co jest zawarte w Jego woli, jak i z tego, co stanowi Jego dopust.

Wielu ludzi wierzących rozeznaje wolę Boga, swoje decyzje poprzedza modlitwą, radzi się osób doświadczonych, inni zaś, w swoim gniewie, żalu, czy złości, chorej ambicji, podejmują decyzje, które nie są wolą Bożą. W drugiej sytuacji mamy wówczas do czynienia z dopustem Bożym. Trzeba dalej żyć. Na naszej drodze stają konkretne osoby, które nie zwracają uwagi na to, czy określone ich działanie będzie dla nas korzystne, czy niekorzystne. Wielu pracodawców nie obchodzi to, że zwolnią grupę ludzi, którzy mają na utrzymaniu liczną rodzinę. Co to jest? Wola Boża, czy dopust Boży? To jest dopust Boży. Bóg nie ma wpływu na ludzi, którzy postępują w sposób karygodny. Równocześnie Bóg szanuje wolną wolę człowieka, uznając jego prawo do dokonywania wyborów. To, co jest dopustem Boga wynika z tego, że wielu ludzi nie liczy się z Bożym planem zarówno wobec siebie, jak i wobec innych ludzi.

Co w takiej sytuacji czynić? Bóg dopuszczając określone doświadczenie na nasze życie, wyprowadzi z niego większe dla nas dobro, jeśli się z tą krzywdą pogodzimy wewnętrznie. Bóg nie usuwa z naszej drogi ludzi nam nieżyczliwych, złośliwych, cynicznych, podstępnych. Dopustem Bożym jest to, czego my w naszym życiu nie możemy uniknąć z racji ludzkiej grzeszności. Gdyby drugi człowiek rozeznał to, co jest wolą Bożą wobec nas, byłoby to dla nas niezwykle pomocne. Zasadniczo jednak wielu nie rozeznaje, co jest dobrem dla drugiego, lecz kieruje się nieuporządkowaniem wewnętrznym, negatywnymi doświadczeniami, urazami w wypowiadaniu słów i przy podejmowaniu decyzji.

Zarówno wola Boża jak i dopust Boży jest drogą prowadzącą do naszego uświęcenia. Szczególnie tam gdzie jest dopust Boży, potrzeba wielkiego zawierzenia Jezusowi. Niekiedy wolę Bożą odczytujemy, że jest to dopust Boga, że On tego dla nas nie chce. Wolą Bożą jest to, co dla człowieka jest dobre w wymiarze życia duchowego, moralnego i wspólnotowego, a co za tym idzie, życia wiecznego. Po wielu latach możemy odkryć, że określone wydarzenia postrzegane przez nas jako złe, były na daną chwilę opatrznościowe. Bóg naprawdę nas zna i wie, co jest dla nas lepsze. Nie tylko warto, ale trzeba Mu całkowicie zawierzyć.

Serdecznie pozdrawiam – Szczęść Boże!

Ks. Józef Pierzchalski SAC

Liczba wy¶wietleń strony: 10651254 * Liczba go¶ci online: 13 * Ostatnia aktualizacja: 2017-10-18
© 2002-2017 by ks. Józef Pierzchalski SAC