MENU


Modl± się


Służebniczki Maryi
— Wielkopolskie
Sługi Jezusa
Siostry Maryi Niepokalanej

Istnienie szatanaDrogi Księże! Piszę, bo niepokoi mnie problem "opętań". Ja w to nie wierzę! Dla mnie zachowania człowieka odbiegające drastycznie od normy to choroba, a czasami nagromadzone zło w samym człowieku. Tak pojmuję zło, które niektórzy nazywają szatanem. Dzisiaj w wiadomościach usłyszałam o zjeździe egzorcystów. Dla mnie to magia a nie wiara. Ja wierzę w dobrego Boga - Boga Jezusa Chrystusa. Miałam kiedyś do czynienia z ludźmi z Odnowy w Duchu św. i oni właśnie najwięcej mówią o szatanie- niemal straszą. Gdy wchodzę z nimi w dyskusje , to twierdzą, że nie rozumiem Biblii - odczuwam czasami nawet pogardę z ich strony. Oni zachowują się tak jakby coś więcej zrozumieli z Boga. Ośmieliłam się do Księdza napisać w nadziei na odpowiedź, bo kiedy ruszyłam ten problem na rekolekcjach, to zostałam wykpiona jednym zdaniem. Dodam jeszcze, "zło" pojmuję jako zło człowieka a nie jako byt niezależny z zewnątrz, który ma wpływ na człowieka. A jeżeli już coś z zewnątrz, to środowisko: "patologie różnego rodzaju", którym co słabsze, czy wrażliwsze jednostki ulegają. Czy ja źle to odczuwam i rozumiem? Proszę Księdza bardzo serdecznie o skomentowanie, tego co myślę. Szczęść Boże i serdecznie pozdrawiam. Krysia


Istnieje szatan. Mówi nam o tym Jezus w Ewangelii. Wierzymy Jezusowi, On nie prowadza nas w błąd. Sam walczył z szatanem na pustyni będąc przez niego kuszonym. Szatan, to upadły anioł, który okazał nieposłuszeństwo Bogu. Nazywamy go złym. Zło, jakie dostrzegamy w ludzkim postępowaniu ma jedyne odniesienie do niego. On jest źródłem i początkiem wszelkiego zła.

Nie neguję tego, o czym piszesz, że pewne zachowania ludzkie są patologiczne, objawem problemów natury psychicznej. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Są jednak takie zachowania człowieka, które wskazują wprost na jego uległość osobowemu złu, którym jest szatan. Taką rzeczywistość nazywamy opętaniem. Mówimy o tym, że szatan jest kusicielem. Wskazuje drogę inną od tej, którą prowadzi nas Bóg. Niektórzy ludzie podporządkowują się złu: zdrady małżeńskie, kłamstwa, oszczerstwa, niszczenie innym dobrej opinii.

Miało miejsce spotkanie egzorcystów. Są to kapłani Kościoła katolickiego, wyznaczeni przez biskupa diecezjalnego do posługi tym, którzy w rożny sposób są dręczeni przez złego ducha. Jest modlitwa egzorcyzmów uznana, zatwierdzona i praktykowana w naszym Kościele. Ja również wierzę w dobrego Boga, Jezusa Chrystusa, a On mówi mi, że Bóg jest miłością, jest samą dobrocią, ale świat jest w rękach złego. Mówi o istnieniu osobowej siły, która zmierza do odwrócenia człowieka z drogi prowadzącej do zbawienia. Czy wierzysz w to, że szatan, o którym mówi Jezus w Ewangelii, naprawdę istnieje? Pełna prawda naszej wiary to, między innymi, prawda o istnieniu Boga (dobra) i istnieniu szatana (zła).

Rzecz nie polega na tym, żeby szatana się bać. Nie trzeba na niego zwracać swoją uwagę, skupiać się na nim, ale uznawać jego istnienie. Tak wiele jest w człowieku złości, zazdrości, gniewu, nienawiści, nieprzebaczania, faryzeizmu. Skąd to wszystko? Bóg stworzył człowieka bardzo dobrym. To co z Jego ręki wychodzi, jest bez zarzutu. Szatan nie ma nad nami władzy, jeśli wierzymy Jezusowi i oddajemy Jemu całe nasze życie. Wierząc Bogu i uznając istnienie szatana przyjmuję, że ktoś z istnieniem diabła może mieć problemy. Szanuję Twój pogląd. Do uznania pewnych prawd naszej wiary dorastamy powoli, przez całe nasze życie.

Nie rozumiem dlaczego ktoś z kpi z innej osoby, tylko dlatego, że ona w coś nie wierzy, albo istnienia kogoś nie uznaje. Nie jesteś katoliczką gorszej kategorii. Ważne jest to, że pytasz, szukasz, dociekasz prawdy. Jesteś na właściwej drodze. Ludzie prawdziwie wierzący nie atakują innych z racji ich poglądów, nie poniżają ich, wywyższając się tym samym.

Gdy mówisz o złu człowieka, to pojawia się pytanie, skąd zło w człowieku? Czy ono jest samoistne, czy też ma gdzieś swój początek? Czy człowiek stworzony przez Boga jest źródłem dla zła jakie w sobie odkrywa? Czy człowiek jest dla siebie samego źródłem dobra, jakie czyni? Wierzę, że w człowieku dokonuje się nieustanna walka pomiędzy Bogiem a szatanem. Stąd dobre natchnienia w nas i pokusy. Jesteśmy miejscem zmagania się w nas Osobowego Dobra z osobowym złem. Oczywiście, że Bóg odnosi zwycięstwo nad złem. Szatan jest stworzeniem, upadłym aniołem, nie jest równy Bogu.

Bardzo mi się podoba to, że stawiasz pytania na drodze wiary. Stanęłaś przed bardzo ważną kwestią: co zrobić z nauką samego Jezusa o szatanie, zawartą w Ewangelii? Masz prawo mieć własne poglądy na wiele spraw, lecz wiara w Boga polega na przyjęciu i uznaniu za prawdę całej Jego nauki.

Niech Bóg Cię błogosławi i strzeże. Ks. Józef Pierzchalski SAC

Liczba wy¶wietleń strony: 10651299 * Liczba go¶ci online: 9 * Ostatnia aktualizacja: 2017-10-18
© 2002-2017 by ks. Józef Pierzchalski SAC