MENU


Modl± się


Służebniczki Maryi
— Wielkopolskie
Sługi Jezusa
Siostry Maryi Niepokalanej

Jak odkryć swoje powołanie?Jest Ksiądz kolejną osobą, dzięki której coraz bardziej zbliżam się do Tego w Górze. Wielkie dzięki. Chciałabym z Księdzem korespondować. Na początek chciałabym się dowiedzieć, jak odkryć swoje powołanie, jak rozpoznać, że to właśnie jest głos Boga. Jak Ksiądz odkrył swoje powołanie? Z góry serdeczne Bóg zapłać za odpowiedź. Pokój niech będzie z Księdzem.


Zachęcam Cię, aby do rozeznawania powołania włączył swojego spowiednika, przyjaciela, który posiada określoną wiedzę a przede wszystkim doświadczenie wiary. Dobrze będzie, jeśli podzielisz się z kimś, kto Ciebie zna swoim odkryciem, niepokojem, poszukiwaniem. Chodzi bowiem o zrozumienie działania głosu Bożego przez Ciebie odczuwanego i doświadczanego. W procesie rozeznawania chodzi zarówno o rozpoznanie obecności Pana Boga w Tobie, jak i o rozeznanie zdolności do odpowiedzi na Boże zaproszenie.

W drugim punkcie chodzi o Twoje psychiczne predyspozycje. Rzecz w tym, że jeśli mają miejsce nierozwiązane problemy osobiste, rozeznanie powołania może być poważnie utrudnione. Jeśli nawet człowiek zdecyduje się pójść taką drogą, na którą Bóg go wzywa, wspomniane problemy mogą przeszkadzać i nie pozwolić w przyszłości żyć wartościami wynikającymi z powołania (jak rozumiem kapłańskiego lub zakonnego) w sposób wolny.

Pomoc drugiej osoby nie powinna się sprowadzać do dobrych rad, w rodzaju: „idź swoją drogą”, „musisz zrobić to i to, ponieważ ja ci tak mówię”. Nie może być również pocieszanie w stylu: „nie przejmuj się, jakoś to będzie”, „dasz sobie radę”, „problemy znikną, jeśli tylko podejmiesz decyzję”, „módl się jak najwięcej i o nic się nie martw”. Nie będzie zatem chodzić o podsuwanie recept. Rozeznawanie powołania należy rozpocząć od uporządkowania własnego życia według nauki Chrystusa, z uwzględnieniem Twoich możliwości, problemów jakie aktualnie przeżywasz i konfliktów z którymi sobie nie radzisz. Ty podejmujesz decyzję sam bez czyjejkolwiek namowy, skłaniania czy nawet presji.

Przede wszystkim odkryj motywację, która skłania Cię do bycia kapłanem. Dlaczego chcesz nim być? Jeśli odkryjesz owe motywacje i są one szlachetne, powinieneś je umocnić przez życie sakramentalne, modlitwę, odpowiednią lekturę. Większość osób chce realizować wartości nadprzyrodzone. Studia, czas i sposób formacji interesują je w mniejszym stopniu; chcą żyć dla Boga i Jemu służyć. Ideały, jakie masz obecnie, mogą być w jakimś stopniu nierealne, ponieważ mogą płynąć z Twoich potrzeb i konfliktów, których w ogóle, lub w jakiejś mierze nie jesteś świadomy. Wybór kapłaństwa czy życia zakonnego nie może być sposobem ucieczki przed własnymi problemami. To bowiem w przyszłości może skutecznie wpływać na osłabienie zapału i zaangażowania się we własną formację, a w konsekwencji prowadzić do opuszczenia zakonu lub seminarium.

Dobrze jest skorzystać z pomocy kapłana, który powinien pomóc odpowiedzieć na pytanie: czy jesteś w stanie w sposób wolny i zdecydowany odpowiedzieć na Boże wezwanie. Jeśli brakuje człowiekowi wolności wewnętrznej i zdecydowania, nie powinien obierać tej drogi jaką jest kapłaństwo i życie zakonne. Osobami niepowołanymi do życia kapłańskiego i zakonnego są między innymi te, które chcą wstąpić na drogę powołania, aby uciec od problemów i konfliktów osobistych czy rodzinnych. Nowicjat czy seminarium mogą stać się miejscem ucieczki przed „złym” światem, społeczeństwem, życiem.


Serdecznie pozdrawiam i zapewniam o modlitwie na drodze rozeznawania powołania –
Ks. Józef Pierzchalski SAC

Liczba wy¶wietleń strony: 10664014 * Liczba go¶ci online: 27 * Ostatnia aktualizacja: 2017-10-19
© 2002-2017 by ks. Józef Pierzchalski SAC