MENU


Modl± się


Służebniczki Maryi
— Wielkopolskie
Sługi Jezusa
Siostry Maryi Niepokalanej

Dlaczego Koronka jest dla uśmierzenia gniewu Bożego?Przypomniało mi się jeszcze, że ksiądz nic nie napisał na temat słów z Dzienniczka św. Faustyny o tym, iż Koronka do Miłosierdzia jest na uśmierzenie gniewu Bożego. Jak to rozumieć?

Kamil


Dlaczego Koronka do Miłosierdzia, jest na uśmierzenie gniewu Bożego? Jest to modlitwa przekazana Św. S. Faustynie przez Jezusa. On nauczył ją tej modlitwy, jak uczył swoich uczniów modlić się do Ojca słowami „Modlitwy Pańskiej”. To, co On daje, zawiera w sobie moc do przemiany. Modlący się na Koronce „ofiaruje” Bogu Ojcu, Osobę Syna Bożego. To słowo „ofiaruję” podkreśla zjednoczenie się człowieka z ofiarą Chrystusa. Pan Jezus powiedział, że modlitwa ta powinna być odmawiana na „uśmierzenie gniewu Bożego”. Ona jest skuteczna w tej sprawie, ponieważ tak postanowił Bóg.

Bóg sam decyduje o tym, w jaki sposób chce okazywać miłość i miłosierdzie człowiekowi. Jedną z dróg okazywania miłosierdzia, jest Koronka. „Kapłani będą podawać grzesznikom, jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski nieskończonego miłosierdzia Mojego” (Dz 687). Bóg udziela łask w sposób przystępny dla ludzi, bardzo prosty w swojej formie. Wytrwałe odmawianie Koronki, wyraża postawę zaufania wobec Bożego Miłosierdzia, przynosi umierającym łaskę miłosierdzia w godzinę śmierci. Warunki, jakie postawił Jezus przy jej odmawianiu to, ufność, wytrwałość i stałość w modlitwie.

Dlaczego Koronka? Ponieważ ona jest u podstaw obietnicy uzyskania łask Miłosierdzia Bożego, o czym Jezus wielokrotnie zapewniał, rozmawiając z Siostrą Faustyną. „Kiedy przy konającym odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę i poruszają się wnętrzności Miłosierdzia Mojego, dla Bolesnej Męki Syna Mojego” (Dz 811). Skuteczność tej modlitwy jest owocem łask wysłużonych przez Chrystusa na Krzyżu, dlatego można powiedzieć, iż Koronka porusza „wnętrzności” miłosierdzia. Modlitwę Koronki polecał Pan Jezus odmawiać siostrom w klasztorze wileńskim i wychowankom, jako formę przebłagania gniewu Bożego i uproszenia miłosierdzia dla Polski.

Zachęcam Pana do odmawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia -
Ks. Józef Pierzchalski SAC

Liczba wy¶wietleń strony: 10717277 * Liczba go¶ci online: 46 * Ostatnia aktualizacja: 2017-10-23
© 2002-2017 by ks. Józef Pierzchalski SAC