MENU


Modlą się


Służebniczki Maryi
— Wielkopolskie
Sługi Jezusa
Siostry Maryi Niepokalanej

Boże NarodzeniePan całego stworzenia rodzi się w stajni betlejemskiej. Moc, Mądrość, Miłość i Miłosierdzie zniża się do ludzkiego życia na wygnaniu. Jezus przychodzi, gdyż człowiek nie był w stanie przyjść do Niego. Niebo było zamknięte. Ojciec posyła Syna, otwiera niebo dla nas. Bóg upokarza się dla upokarzanych przez grzech. Niezwykła dobroć Boga Ojca, który daje nam swój Skarb, tego, który jest Umiłowanym, w którym ma upodobanie.

Bóg się rodzi na ziemi, aby człowiek narodził się dla nieba. Tajemnica Wcielenia Syna Bożego, jest tajemnicą wywyższenia człowieka. Tam, gdzie uniżenie Boga, tam miłość Jego nieskończona. Przychodzi jako bezbronny, słaby, mały, aby człowiek odrodził w sobie wrażliwość na Niego. Czyż można nie kochać dziecka? Bóg stał się Dzieckiem, przyjął ludzką naturę, aby stać się bliskim człowiekowi, a przez to kochanym.

Aniołowie śpiewają, pastuszkowie się kłaniają, Maryja patrzy z miłością na Jezusa, Józefa i pasterzy. Niebo zstąpiło na ziemię. Gdzie Bóg, tam niebo. Jest jaśniej, cieplej, ludzie życzliwi sobie. Bóg nie zapomina o człowieku. Zapowiadał swoje przyjście. Jak zawsze zaskakujący, tak i teraz, rodząc się w ubóstwie. Gdzie prostota, miłość, skromność, czystość, tam Bóg się rodzi.Liczba wyświetleń strony: 10682012 * Liczba gości online: 29 * Ostatnia aktualizacja: 2017-10-20
© 2002-2017 by ks. Józef Pierzchalski SAC