MENU


Modlą się


Służebniczki Maryi
— Wielkopolskie
Sługi Jezusa
Siostry Maryi Niepokalanej

Siostry PallotynkiSiostry Pallotynki (właściwie Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, skrót: SAC) - żeńskie katolickie zgromadzenie zakonne założone przez św. Wincentego Pallottiego, a sprowadzone do Polski przez ks. Alojzego Majewskiego w 1934. Dewiza zgromadzenia brzmi: Dla nieskończonej Chwały Bożej.

Celem pallotynek jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie.

Prowincja polska podejmuje ewangelizację w krajach misyjnych, nową ewangelizację we własnym i innych krajach, działalność ekumeniczną, pomaga Kościołowi lokalnemu w dostępnych dla sióstr zawodach, współpracuje w dziełach apostolskich ze stowarzyszeniem księży pallotynów oraz pozostałymi kręgami Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.

Ponadto siostry zajmują się formacją dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez katechizację oraz tworzenie wspólnot wewnątrzkościelnych, a także działalność charytatywną oraz inne prace podyktowane potrzebami czasu.

Wyrazem troski o upowszechnienie idei apostolstwa świeckich jest specyficzna metoda pracy z laikatem, realizowana w Ruchu Wspólnot Wieczernikowych.

Siostry prowadzą także 2 przedszkola, dom dziecka i 2 domy pomocy społecznej dla dzieci specjalnej troski. Zgromadzenie założył w 1838 r. we Włoszech św. Wincenty Pallotti, w Polsce istnieje od 1934 r. Na świecie jest 650 pallotynek, w tym ok. 300 Polek.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (SAC).

W 2009 Prowicja Polska sióstr obchodzi jubileusz 75-lecia istnienia na ziemiach polskich.

Działalność katechizacja w szkołach podstawowych i średnich

• prowadzenie przedszkoli;

• praca jako pielęgniarki w szpitalach;

• opieka nad chorymi i samotnymi w parafiach oraz nad dziećmi specjalnej troski w ośrodkach opieki społecznej;

• posługa osobom chorym na raka i ich rodzinom w Hospicjum;

• prowadzenie grup apostolskich dla młodzieży (Wspólnoty Wieczernikowe) i dla dzieci (Mały Apostoł);

• prowadzenie formacji religijnej osób dorosłych i współpraca ze wspólnotami ZAK;

• prace służebne we własnych domach zakonnych i w seminariach duchownych (w kuchni, szwalni) oraz administracyjne w kancelariach parafialnych i kurialnych.

Szczególnym zadaniem Zgromadzenia jest praca misyjna. Siostry Pallotynki pracują w Rwandzie, Zairze, Kamerunie i Tanzanii. Od niedawna podjęły również dzieło ponownej ewangelizacji na Ukrainie, Białorusi i na Syberii.

Wspólnoty Wieczernikowe (znane powszechnie jako Wieczernik) to ruch charyzmatyczny w polskim Kościele rzymskokatolickim przeznaczony dla młodzieży. Stanowi formację wstępną do Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Poszczególne wspólnoty liczą na ogół kilkanaście osób. Formacją zajmują się zazwyczaj siostry pallotynki.

Geneza i historia

Inspirując się założeniami Soboru Watykańskiego II, zgodnie z ideą swojego założyciela św. Wincentego Pallottiego, w 1966 roku siostry pallotynki, zauważając pilną potrzebę pracy z młodzieżą w zlaicyzowanych środowiskach rozpoczęły tworzenie wspólnot młodzieżowych przy parafiach w których posługiwały. Pod koniec lat sześćdziesiątych Wieczernik działał przy 41 parafiach. Od 1972 grupy apostolskie młodych ludzi funkcjonują pod nazwą Wspólnoty Wieczernikowe. Od 1990 roku ruch Wspólnot Wieczernikowych jest członkiem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich.

Działalność

Obecnie formacja wieczernikowa polega na systematycznych spotkaniach formacyjnych, rekolekcjach i dniach skupienia.Liczba wyświetleń strony: 10345281 * Liczba gości online: 19 * Ostatnia aktualizacja: 2017-09-19
© 2002-2017 by ks. Józef Pierzchalski SAC