MENU


Modlą się


Służebniczki Maryi
— Wielkopolskie
Sługi Jezusa
Siostry Maryi Niepokalanej

Jubileusz ślubów zakonnychMaryja wie, że jest potrzebna Bogu. Pozwala się prowadzić. Idzie z pośpiechem. Tak zachowuje się „pełna łaski”, „Oblubienica Ducha Świętego”. Nie szła sama, lecz pod sercem niosła Jezusa. To On daje pewność, siłę, wolność od lęku o siebie. Maryja jest odważna. Ta odwaga jest w Niej łaską Ducha Świętego. Otwarta na łaskę, przychodzi do Elżbiety, która jej potrzebowała. Do innych powinniśmy przychodzić jako otwarci na łaskę Boga. Człowiek jest bardzo potrzebny, wręcz poszukiwany przez innych, gdy jest na łaskę otwarty. Ci, których prowadzi Duch Święty, są na drodze, na której inni oczekują na Boga. Maryja jest pełna szczęścia, najszczęśliwszą z kobiet, ponieważ przyjęła powołanie. Ona uwierzyła słowom Boga. Dlatego raduje się w Bogu, dlatego oddycha uwielbianiem Najwyższego.

Czcigodna Siostro Jubilatko! Ponad 25 lat temu, Siostra zrozumiała, że jest potrzebna Chrystusowi. Dlatego przyszła zgoda na to, by Jezus Siostrę prowadził. Idzie Siostra z pośpiechem, obdarowana mocą Ducha Świętego. Można zatem dzisiaj wyznać przed Panem: „Jestem szczęśliwym człowiekiem, szczęśliwą Siostrą, ponieważ przyjęłam łaskę powołania zakonnego”. Wielkie rzeczy uczynił Bóg w moim życiu. Okazuje miłosierdzie, które stało się moim sposobem na życie zakonne. Uczę się ciągle życia w „bojaźni Pańskiej”, ponieważ pragnienie okazywania miłości Jezusowi, jest we mnie nadal młode i silne jak wówczas, gdy rozpoczynałam postulat i nowicjat. Doświadczałam często Jego mocy, gdy się bałam; był blisko mnie, kiedy Go wzywałam; uczył rozmawiać z Siostrami i upokorzenia przyjmować. To Jezus wskazał, że życie zakonne nie jest „pogonią za wielkością”, lecz winno mnie pociągać to, co „ciche i pokorne”, jak Jego Serce. Spełniły się słowa Bożych obietnic: wytrwałam – bo Jezus nie zostawia tych, którzy Go szukają; wytrwałam – bo Bóg pysznym się sprzeciwia, pokornym zaś łaskę daje; wytrwałam – ponieważ moc w słabości się doskonali. Siostro Jubilatko! Dzisiaj można odnieść również do Siostry te słowa Pisma: „Błogosławiona jesteś, bo uwierzyłaś, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana”.Liczba wyświetleń strony: 10345358 * Liczba gości online: 33 * Ostatnia aktualizacja: 2017-09-19
© 2002-2017 by ks. Józef Pierzchalski SAC