MENU


Modlą się


Służebniczki Maryi
— Wielkopolskie
Sługi Jezusa
Siostry Maryi Niepokalanej

30 ostatnich rozważań
na dzisiaj | na jutro
Indeks tekstów biblijnych


Słowo Boże na dziśSobota, 24 czerwca 2017 roku

NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA

Łukasz 1,57-66.80


Jan będzie mu na imię


Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: "Nie, lecz ma otrzymać imię Jan". Odrzekli jej: "Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię". Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: "Jan będzie mu na imię". I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił, wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: "Kimże będzie to dziecię?" Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem; a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.


Anna i Zachariasz byli ludźmi sprawiedliwymi. Co to znaczy? Drogi Boże są sprawiedliwe, przykazania również. Ludzie chodzący drogami słowa Pańskiego myślą, odczuwają, patrzą, chcą być sprawiedliwymi. Sprawiedliwy, to wierny temu, co wybrał, na co się zdecydował. To człowiek prawy, prawdomówny. Szukający sprawiedliwości, rozumieją prawość. Wierny wie, że jest kochany przez Pana.

Bóg wkraczając w życie człowieka, czyni je płodnym. Elżbieta i Zachariasz stali się płodnymi przez słowo Pana. Wcześniej Zachariasz musiał zostać uwolnionym od lęku, aby usłyszeć, że został wysłuchany. Życie człowieka to najczęściej uwalnianie. Dzięki temu odkrywa, że Bóg uczynił go płodnym, ponadto odkrywa radość i wesele, które zawsze w nim są.

Elżbieta bardzo długo czekała na dziecko, a tym samym, na oddalenie od niej hańby związanej z brakiem rodzenia dzieci. Nieobecność tego, co służyłoby dobru innych, człowiek odbiera jak własne pohańbienie, własną winę. Czekanie i wierność są płodne. Zaznaczyć należy, że Elżbieta czekała z Zachariaszem. Mąż jej pełnił posługę kapłańską w wyznaczonej dla siebie kolejności. U Boga na wszystko jest czas. Przychodzi On do człowieka i udziela mu się w takim rytmie, w jakim on żyje. Ludzkie posługiwanie, bez względu na to, czego ono dotyczy, jest miejscem nawiedzenia. Nie trzeba dokonywać wyjątkowych aktów, czynności służących życiu duchowemu. Bóg wchodzi w codzienność, w ludzką wierność i tęskne oczekiwanie, które On mocą swoją czyni płodnymi.

Człowiek powinien czynić to, co mu zostało zlecone, podobnie jak sługom, których zadaniem było napełnienie stągwi w Kanie Galilejskiej. To był ich wymiar posłania. Jezus w swoim czasie wszedł w trud ludzkiej pracy, zaangażowania się, wysiłku i troski. Płodność człowieka jest owocem otwarcia się na Boga, a przede wszystkim, znakiem otwartości Boga na człowieka.

Liczba wyświetleń strony: 9447335 * Liczba gości online: 18 * Ostatnia aktualizacja: 2017-06-24
© 2002-2017 by ks. Józef Pierzchalski SAC