MENU


Modlą się


Siostry Pasjonistki
Służebniczki Maryi
— Wielkopolskie
Sługi Jezusa
Siostry Maryi Niepokalanej

30 ostatnich rozważań
na dzisiaj | na jutro
Indeks tekstów biblijnych


Słowo Boże na dziśWtorek, 28 czerwca 2016 roku

ŒŚW. IRENEUSZA, BISKUPA I MĘCZENNIKA

Mateusz 8,23-27


BojaźŸliwi jesteśœcie, małej wiary


Gdy wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze tak, że fale zalewały łódźŸ; On zaœ spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy! A On im rzekł: Czemu bojaŸźliwi jesteśœcie, małej wiary? Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni: Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?


Pójśœcie za Jezusem rodzi niebezpieczeństwa. Naraża na burze. Jezus spał. Jego sen nie jest rezultatem znużenia trudami podróży, ile oznaką Jego mocy i spokoju. Jezus jest Panem żywiołów. Zło nie może Go przemóc. On wszędzie jest w swoim domu. W Starym Testamencie sen jest wyrazem ufnośœci w Bożą opiekę.

W czasie śœmiertelnego zagrożenia uczniowie zwracają się do Jezusa z wołaniem: „Panie, ratuj, giniemy!” To wołanie jest proœśbą o cud. Pan, który ocala swych uczniów jest Tym samym, który ocala swój Koœściół. Zanim jednak tego dokona uœwiadamia im, iż są ludŸźmi „małej wiary”. Mała wiara wyraża się w stwierdzeniu: „Giniemy!”

Upomnienie odnosi się do uczniów, którzy wierzą, którzy nie utracili wiary, ale których wiara jest słaba i niewystarczająca. To opowiadanie o uciszeniu jeziora nie ma obudzić wiary. Jest ono skierowane do tych, którzy ją mają, ale w stopniu niewystarczającym i dlatego powinni umocnić się w wierze. Uczniowie zasłużyli na skarcenie, ponieważ przeżywają obawy, mając poœśrodku Jezusa. Wiara jest tym, co przezwycięża strach.

Uspokoiwszy uczniów Jezus uspokaja wzburzone jezioro. Z tej kolejnośœci działania Pana wynika, że ważniejszym od cudu uciszenia jeziora jest pouczenie uczniów. Jezus wprowadza wielką ciszę. Ta wielka cisza jest symbolem głębokiego pokoju i bezpieczeństwa tych, którzy idą za Jezusem.

Ponieważ jezioro było często symbolem zła, dlatego władza Jezusa nad wodami jeziora przywołuje na pamięć egzorcyzmy i uzdrowienia. Jest oznaką nadejśœcia Królestwa Bożego.

Liczba wyświetleń strony: 5655886 * Liczba gości online: 21 * Ostatnia aktualizacja: 2016-06-28
© 2002-2016 by ks. Józef Pierzchalski SAC