MENU


Modlą się


Siostry Pasjonistki
Służebniczki Maryi
— Wielkopolskie


30 ostatnich rozważań
na dzisiaj | na jutro
Indeks tekstów biblijnych


Słowo Boże na dziśPiątek, 28 sierpnia 2015 roku

Św. Augustyna

Biskupa i Doktora Kościoła
Mateusz 25,1-13


Czuwajcie, nie znacie dnia ani godziny.


Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: "Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!" Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: "Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną". Odpowiedziały roztropne: "Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie!" Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: "Panie, panie, otwórz nam!" Lecz on odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was". Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.


Panny są symbolem uczniów Jezusa, którzy oczekują Pana. Czekają, a zatem są wierzącymi. Brak czekania na przyjście Pana oznacza brak wiary.

Kim jest człowiek nierozsądny, nieroztropny? To człowiek pozbawiony mądrości. O czymś zapomniał, czegoś nie przewidział, nie uwzględnił w swoim życiu.

Pan młody opóźniający się, wskazuje na opóźnienie się paruzji, czyli przyjścia Jezusa. Opóźnienie przyjścia pana młodego stwarza niebezpieczeństwo oziębnięcia miłości. Wszystkie panny zasnęły. Chodzi w tym nie tyle o doskonałą czujność, ile o zdolność do przygotowania się.

Lampa rzuca tyle światła by można było zrobić następny krok, jest zatem stale potrzebna w życiu pielgrzyma, tak jak potrzebna jest stała obecność Słowa Bożego. Pilnowanie, by lampa nie zgasła, to symbol odpowiedzialności lub stanu gotowości człowieka w oczekiwaniu na przyjście Pana.

Oliwa symbolizuje dobre uczynki. Nierozsądne panny nie mają wystarczającej ilości dobrych uczynków. Odmowa panien roztropnych nie jest spowodowana brakiem miłości czy brakiem chęci udzielenia pomocy. Ich dobre uczynki nie mogą być zaliczone innym. Ludzie mogą pomóc, lecz gotowość przyjęcia zbawienia jest osobistą odpowiedzialnością człowieka.

Liczba wyświetleń strony: 2561187 * Liczba gości online: 28 * Ostatnia aktualizacja: 2015-08-28
© 2002-2015 by ks. Józef Pierzchalski SAC