MENU


Modlą się


Siostry Pasjonistki
Służebniczki Maryi
— Wielkopolskie
Sługi Jezusa
Siostry Maryi Niepokalanej

30 ostatnich rozważań
na dzisiaj | na jutro
Indeks tekstów biblijnych


Słowo Boże na dziśWtorek, 25 października 2016 roku

Łukasz 13,18-21


Królestwo Boże


Mówił więc: Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoœ wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieŸdziły się na jego gałęziach. I mówił dalej: Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło.


„Królestwo Boże to nie jedzenie i picie, ale sprawiedliwośœć, pokój i łaska w Duchu ŒŚwiętym” (Rz 14,17). Życie takimi darami jest życiem w królestwie Boga. Służenie Jezusowi jest równoznaczne z życiem w Królestwie Bożym.

Królestwo Boże jest podobne do ziarna, które zasiewamy w ogrodzie. Zasiewamy sprawiedliwoœść, pokój, radośœć. One są małe po ludzku na nie patrząc, ale zawierają w sobie ogromny potencjał, ponieważ w nich jest moc działającego Ducha ŒŚwiętego. To, co małe, niepozorne, staje się wielkie, mające wpływ na wielu. Wielu ludzi znajduje pocieszenie w Bogu, kiedy żyjemy sprawiedliwie, okazując miłosierdzie i wnosząc pokój w nasze relacje z innymi.

Królestwo Boże, to ludzie pozwalający na to, aby Bóg ich napełniał, żył w nich, mówił do nich. To ludzie, którzy chętnie Go słuchają, jak nikogo innego na Ziemi. Są spragnieni życia według słowa Bożego.

Jezus mówi, że kiedy ziarno wyrosło i stało się drzewem, ptaki założyły gniazda w jego gałęziach. Kiedy się rozwijamy duchowo, wzrastamy w wierze i miłośœci, nasza relacja z Bogiem pogłębia się, wówczas inni chcą być blisko nas. Dlaczego? Ponieważ śœwiat oczekuje z upragnieniem objawienia się synów Bożych. Kim są synowie Boży? To ci, którzy pozwolili na to, aby Bóg stał się dla nich najważniejszy. To ci, dla których posłuszeństwo Jemu stało się pokarmem, napojem, odpoczynkiem, rozkoszą. Żyjący sprawiedliwie pociągają tęskniących za sprawiedliwoœcią.

Królestwo Boże to wspólnota ludzi, których pociąga Osoba Ojca, Syna i Ducha ŚŒwiętego. Oni korzystając z wolnoœści otrzymanej od Boga, wolnoœść tę Bogu oddają. Znajdują radośœć życia w tym, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.

Liczba wyświetleń strony: 6925934 * Liczba gości online: 30 * Ostatnia aktualizacja: 2016-10-25
© 2002-2016 by ks. Józef Pierzchalski SAC