MENU


Modlą się


Siostry Pasjonistki
Służebniczki Maryi
— Wielkopolskie


30 ostatnich rozważań
na dzisiaj | na jutro
Indeks tekstów biblijnych


Słowo Boże na dziśNiedziela, 31 maja 2015 roku

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Mateusz 28,16-20


Ojciec, Syn i Duch Święty


Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».


Jezus oczekuje od swoich uczniów trzech rzeczy. Powinni pozyskiwać nowych uczniów dla Niego. O Bogu winni mówić z takim samym przekonaniem, jak Jezus mówił o swoim Ojcu. A także własnym życiem powinni składać świadectwo o Panu i osobistym zaufaniu do Niego. Żeby człowieka uczynić uczniem Jezusa należy wprowadzać go w Jego doświadczenie. Mówiąc o doświadczeniu, mamy na uwadze przeżywanie zaufania i doświadczanie wolności dziecka Bożego. Niezbędne jest również, chcąc być uczniem Jezusa, doświadczenie Kościoła jako wspólnoty, doświadczenie jedności ludzi w ich różnorodności, doświadczanie Pana w liturgii Kościoła. To jest jedno wymaganie.

Drugie z oczekiwań Jezusa odnosi się do udzielania chrztu. Człowiek, który się nawraca, jest przekazywany Bogu. On już nie należy do ludzi, lecz do Boga. Chrzest jest przyjęciem do wspólnoty, którą stanowi Trójca Święta. W Bogu powinniśmy i jedynie możemy doświadczać prawdy o naszym życiu, godności, powołaniu, dziecięctwie Bożym i przeznaczeniu do świętości. Uczniowie Jezusa mają wprowadzać innych w doświadczenie Boga, który jest zawsze otwarty na człowieka i nie chce, aby ten się Go bał, lecz aby Go miłował.

Trzecie z wymagań postawionych uczniom na górze Wniebowstąpienia odnosi się do przykazań. Wiara ma również wymiar etyczny. To nie wystarcza aby doświadczać Boga, być blisko Niego, rozpoznawać w swoim w życiu Jego obecność. Trzeba bycia gotowym do wypełniania tego wszystkiego, do czego wzywa nas Jezus. On wzywa do wypełniania Jego woli, tak jak Jego pokarmem było pełnienie woli Ojca. Taki zakres zadań może przerażać, niepokoić, napełniać lękiem, niektórzy z uczniów Jezusa "wycofali się i już z Nim nie chodzili". Wypełnienie woli Pana opiera się na Jego zapewnieniu: "Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".

Liczba wyświetleń strony: 1700279 * Liczba gości online: 21 * Ostatnia aktualizacja: 2015-05-31
© 2002-2015 by ks. Józef Pierzchalski SAC