MENU


Modlą się


Siostry Pasjonistki
Służebniczki Maryi
— Wielkopolskie


30 ostatnich rozważań
na dzisiaj | na jutro
Indeks tekstów biblijnych


Słowo Boże na dziśCzwartek, 27 listopada 2014 roku

Łukasz 21,20-28


Nabierzcie ducha


Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech do niego nie wchodzą! Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni! Będzie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród: jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie».


Jezus przychodząc daje znaki. Są one przerażające dla tych, którzy Jemu nie uwierzyli. Ci nie rozumieją przyjścia dnia wyzwolenia. Jezus objawia znakami wyzwolenie tych, którzy Mu zaufali, w Nim złożyli swoją nadzieję. Kiedy żyjąc na Ziemi jesteśmy zanurzeni w Królestwie Bożym, nie doświadczamy tak wielkiego lęku, gdy dokonują się wydarzenia, których nie rozumiemy.

Reakcją naszą jest bezradność na to, co nas przeraża, co jest silniejsze od nas. Pewne wydarzenia nas przytłaczają, są jak fala zdolna do pozbawienia nas życia. W naszym małym świecie codziennych spraw Bóg daje nam znaki. Rozumiemy je często jako niepomyślny dla nas rozwój wydarzeń, czyjąś nieżyczliwość, brak kultury. Tymczasem wszystko, co się wydarza nie dzieje się z przypadku. Wierząc w Bożą Opatrzność, która czuwa nad nami, uznajemy tym samym Objawianie się Jezusa we wszystkim, co nas spotyka. Znaki przygotowujące nas na przyjście Pana rozłożone są na całe życie.

Przeżywamy wstrząs z powodu czyjeś zdrady, braku lojalności, nieuczciwości. Przyjście Jezusa w chwale jest poprzedzone znakami objawiającego swoją moc Pana, ale i nasilonych działań Złego ducha. On podpowiada człowiekowi inne rozumienie znaków. Konieczna jest walka duchowa.

Liczba wyświetleń strony: 2655174 * Liczba gości online: 22 * Ostatnia aktualizacja: 2014-11-27
© 2002-2014 by ks. Józef Pierzchalski SAC