MENU


30 ostatnich rozważań
na dzisiaj | na jutro
Indeks tekstów biblijnych


Słowo Boże na dziśWtorek, 2 września 2014 roku

Łukasz 4,31-37


Miał w sobie ducha nieczystego


Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć wniebogłosy; «Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś: Święty Boży». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego!» Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: «Cóż to za słowo? Z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą». I wieść o Nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.


Słowo Jezus pełne mocy. Co to znaczy? Złe duchy pod wpływem słowa Pana wychodziły z opętanych. Ludzie zagubieni odnajdywali Boga. Żyjący w grzechu, nawracali się. Nieuczciwi oddawali to, co podstępem uzyskali, wracając na drogę uczciwości. Bezwzględni stawali się miłosierni. Taką moc do naszych czasów ma słowo Jezusa.

Człowiek nieczysty w synagodze wprowadza zamieszanie. Taka jest funkcja demona nieczystości, który działa w człowieku i przez niego na innych. Zamieszanie w myśleniu, w pragnieniach, w realizacji podjętej drogi życia, zamieszanie w mowie, która w konsekwencji prowadzi do kłamstwa, oszczerstwa, obmowy, bezpodstawnych oskarżeń. Demon nieczystości jest tam, gdzie człowiek przestał się kierować prawdą w różnych obszarach swojego życia.

Co sprowokowało, że duch nieczysty musiał się ujawnić? Nauka głoszona przez Jezusa wydobywa z człowieka to, co w nim nie należy do Boga. Człowiek słuchający słowa Bożego umożliwił Jezusowi dostęp do demona. Kiedy nie chcemy słuchać Boga, chronimy to, co w nas demoniczne, nieczyste, co jest przeciwnikiem Boga. Słuchanie słów Jezusa jest równoznaczne ze zgodą się wyrzucanie demonów z mojego życia. Stąd największą pokusą jest to, aby nie słuchać Boga, nie rozważać Jego słowa, nie brać je sobie do serca, nie zmieniać pod Jego wpływem własnego myślenia.

„Milcz i wyjdź z niego!” Słuchając Jezusa, nakazujemy milczenie demonom, a nawet więcej, prowadzi to do usunięcia demonów. Słowo Boże, które czytamy, medytujemy, modlimy się nim i je kontemplujemy wprowadza nas w życie czyste, wolne od zależności wobec ducha nieczystego.

Zastanawia jeszcze to, że człowiek, który miał ducha nieczystego był w synagodze, w miejscu modlitwy i słuchania mówiącego Boga. Zbliżając się do słowa Bożego, przybliżamy się do chwili naszego wyzwolenia od tego, co nieczyste. Trzeba być tam, gdzie słychać Boga. Trzeba chcieć słuchać Boga, aby doświadczyć cudu przemiany.

Liczba wyświetleń strony: 1828861 * Liczba gości online: 20 * Ostatnia aktualizacja: 2014-09-02
© 2002-2014 by ks. Józef Pierzchalski SAC