MENU


Modlą się


Siostry Pasjonistki


30 ostatnich rozważań
na dzisiaj | na jutro
Indeks tekstów biblijnych


Słowo Boże na dziśWtorek, 23 września 2014 roku

Św. Ojciec Pio z Pietrelciny

Bł. Józefa Stanka SAC
Łukasz 8,19-21


Gdzie jest wasza wiara?


Wtedy przyszli do Niego Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu. Oznajmiono Mu: «Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą». Lecz On im odpowiedział: «Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je».


Jezus nie gorszy się człowiekiem. Przyjmuje wszystkich. Nie ma dla Niego ważnych i ważniejszych. Nie dokonuje podziałów na uprzywilejowanych, będących „Jego Matką i braćmi” i na tych, którzy nimi nie są. Pokrewieństwo według Ducha zostaje przeciwstawione pokrewieństwu według ciała. Niezwykłe jest to, że słuchając słowo Boże, stajemy się krewnymi Chrystusa. Ci, którzy uważali się za bliskich Jezusowi i sprawiedliwych są zaskoczeni, że ich nie przyjmuje, pomijając zgromadzony tłum. Bliskość z Jezusem i postawa sprawiedliwości umożliwiają wejście w tłum i razem z nim słuchanie Słowa.

Kim był „tłum”? Zbudowanym na skale „domem” Jezusa. To właśnie „tłum” słuchał Słowa „sercem szlachetnym i dobrym”, „zatrzymał je” i „przyniósł plon dzięki wytrwałości”. Bliscy Jezusa są jeszcze poza tym „domem”. „Bliscy”, to ci, którzy stoją na zewnątrz i pragną Go zobaczyć. Jesteśmy nimi, zaproszonymi do głębokiej zażyłości i bliskości, do jeszcze głębszego pokrewieństwa, które osiągnąć możemy przez posuszne słuchanie.

Słuchanie, słowo (ziarno), ziemia (serce), dom mają cechy „macierzyństwa”. Nie tylko Słowo nas rodzi, dając życie, ale i my rodzimy Słowo dając serce, miejsce do życia, ziemię do wzrastania, dom do zamieszkania. Macierzyństwo i braterstwo nie opierają się na ciele, ale na Słowie. W takim stopniu, w jakim zgadzam się być przyjętym przez Boga, jest we mnie zdolność otwarcia się, przyjmowania i bycia bratem. Jak jestem przyjmowany, kochany i doświadczam przebaczenia, tak również ja potrafię przyjmować, kochać i przebaczać.

Liczba wyświetleń strony: 2008091 * Liczba gości online: 6 * Ostatnia aktualizacja: 2014-09-22
© 2002-2014 by ks. Józef Pierzchalski SAC