MENU


Modlą się


Siostry Pasjonistki
Służebniczki Maryi
— Wielkopolskie


30 ostatnich rozważań
na dzisiaj | na jutro
Indeks tekstów biblijnych


Słowo Boże na dziśSobota, 4 lipca 2015 roku

Św. Elżbiety Portugalskiej

Mateusz 9,14-17


Twoi uczniowie nie poszczą


Wtedy podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł: Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie, i gorsze robi się przedarcie. Nie wlewa się też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki się psują. Raczej młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje.


Post jest znakiem wychodzenia ze smutku, jeśli towarzyszy nam świadomość osłabienia naszej relacji z Bogiem. Kiedy pozwalam Bogu na to, aby ingerował w moje życie porządkując je, podejmuję post. To jest czas ubogacania się Bogiem przez otwarcie na Niego. W tym celu poszczę, aby otworzyć się na Pana, dopuścić Go do wszystkich miejsc, które od jakiegoś czasu były na Niego zamknięte, zablokowane, w których stawiałem opór jego Słowu, Jego łasce, Jego miłości.

Kiedy poszczę, wyrażam mój żal za popełnione grzechy, a równocześnie wyznaję moją całkowitą zależność od Boga. Jest wyrazem naszej pokory i szukaniem tego, co jest pragnieniem Boga, nie moim. To czas porzucania mojej woli, a przyjmowania Bożej.

Jezus mówiąc o młodym winie i starych bukłakach wyjaśnia, iż nie można pogodzić nowych treści religijnych, których On naucza, z formami Starego Testamentu. Przyjmowanie nauki Pana oznacza tym samym konieczność krytycznej oceny tego, co odnosi się do Starego Przymierza. Młode wino jest symbolem nauki Jezusa. Bardzo często faryzeusze słuchając Nauczyciela wyrażali oburzenie, rozdzierali swoje szaty, krzyczeli, iż On zbluźnił. Reprezentują nauczanie, które Jezus symbolicznie nazywa: „bukłaki”. Jego zaś nauka, to młode wino. Stąd, nie można wlewać młodego wina do starych bukłaków, które nie wytrzymają siły fermentacji młodego wina i ulegną zniszczeniu.

Tym samym Jezus nie zobowiązuje uczniów do przestrzegania tradycji religijnych, które pojawiły się obok Pisma. Prowadzi uczniów zgodnie z pierwotnym znaczeniem Pisma świętego. Treścią zaś Pisma jest Boży plan zbawienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jezus jest panem młodym, a wierzący w Niego oblubienicą. Nie muszą tak często pościć ja czynią to faryzeusze i uczniowie Jana, lecz mają naśladować we wszystkim swojego Mistrza.

Liczba wyświetleń strony: 2039567 * Liczba gości online: 18 * Ostatnia aktualizacja: 2015-07-04
© 2002-2015 by ks. Józef Pierzchalski SAC