MENU


Modlą się


Siostry Pasjonistki
Służebniczki Maryi
— Wielkopolskie
Sługi Jezusa
Siostry Maryi Niepokalanej

30 ostatnich rozważań
na dzisiaj | na jutro
Indeks tekstów biblijnych


Słowo Boże na dziśWtorek, 30 sierpnia 2016 roku

Łukasz 4,31-37


Milcz i wyjdŸź z niego!


Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć wniebogłosy; "Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeśœ nas zgubić? Wiem, kto jesteśœ: ŒŚwięty Boży". Lecz Jezus rozkazał mu surowo: "Milcz i wyjdźŸ z niego!" Wtedy zły duch rzucił go na œśrodek i wyszedł z niego nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: "Cóż to za słowo? Z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą". I wieœść o Nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.


Słowo Jezus pełne mocy. Co to znaczy? Złe duchy pod wpływem słowa Pana wychodziły z opętanych. Ludzie zagubieni odnajdywali Boga. Żyjący w grzechu nawracali się. Nieuczciwi oddawali to, co podstępem uzyskali, wracając na drogę uczciwośœci. Bezwzględni stawali się miłosierni. Taką moc do naszych czasów ma słowo Jezusa.

Człowiek nieczysty w synagodze wprowadza zamieszanie. Taka jest funkcja demona nieczystoœci, który działa w człowieku i przez niego na innych. Zamieszanie w myœśleniu, w pragnieniach, w realizacji podjętej drogi życia, zamieszanie w mowie, która w konsekwencji prowadzi do kłamstwa, oszczerstwa, obmowy, bezpodstawnych oskarżeń. Demon nieczystośœci jest tam, gdzie człowiek przestał się kierować prawdą w różnych obszarach swojego życia.

Co sprowokowało, że duch nieczysty musiał się ujawnić? Nauka głoszona przez Jezusa wydobywa z człowieka to, co w nim nie należy do Boga. Człowiek słuchający słowa Bożego umożliwił Jezusowi dostęp do demona. Kiedy nie chcemy słuchać Boga chronimy to, co w nas demoniczne, nieczyste, co jest przeciwnikiem Boga. Słuchanie słów Jezusa jest równoznaczne ze zgodą na wyrzucanie demonów z mojego życia. Stąd największą pokusą jest to, aby nie słuchać Boga, nie rozważać Jego słowa, nie brać je sobie do serca, nie zmieniać pod Jego wpływem własnego myśœlenia.

„Milcz i wyjdŸź z niego!” Słuchając Jezusa, nakazujemy milczenie demonom, a nawet więcej, prowadzi to do ich usunięcia. Słowo Boże, które czytamy, medytujemy, modlimy się nim i je kontemplujemy wprowadza nas w życie czyste, wolne od zależnoœści wobec ducha nieczystego.

Zastanawia jeszcze to, że człowiek, który miał ducha nieczystego był w synagodze, w miejscu modlitwy i słuchania mówiącego Boga. Zbliżając się do słowa Bożego, przybliżamy się do chwili naszego wyzwolenia od tego, co nieczyste. Trzeba być tam, gdzie słychać Boga. Trzeba chcieć słuchać Boga, aby doœwiadczyć cudu przemiany.

Liczba wyświetleń strony: 6284949 * Liczba gości online: 13 * Ostatnia aktualizacja: 2016-08-30
© 2002-2016 by ks. Józef Pierzchalski SAC