MENU


Modlą się


Siostry Pasjonistki
Służebniczki Maryi
— Wielkopolskie
Sługi Jezusa
Siostry Maryi Niepokalanej

30 ostatnich rozważań
na dzisiaj | na jutro
Indeks tekstów biblijnych


Słowo Boże na dziśŚroda, 26 października 2016 roku

Łukasz 13,22-30


Panie, otwórz nam!


Tak nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktośœ Go zapytał: "Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?" On rzekł do nich: "Usiłujcie wejœść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejœść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: "Panie, otwórz nam!"; lecz On wam odpowie: "Nie wiem, skąd jesteœście". Wtedy zaczniecie mówić: "Przecież jadaliœśmy i piliśœmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeśœ". Lecz On rzecze: "Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteśœcie. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwośœci!" Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi".


"Usiłujcie wejœść przez ciasne drzwi". W tłumaczeniu dosłownym czytamy: "Walczcie by wejśœć przez wąskie drzwi, bo liczni, mówię wam, szukać będą by wejœść, i nie będą mieli siły". Według podejśœcia tradycyjnego cośœ, co jest wąskie, ma charakter negatywny, zaœś szerokie jest postrzegane pozytywnie. Wąskie drzwi wskazują na dwie sprawy: na trudnoœści związane z prowadzeniem pobożnego życia, życia w karnośœci i posłuszeństwie Bogu, oraz na stosunkowo małą liczbę tych, którzy taki styl życia obiorą, w porównaniu z liczną grupą ludzi, którzy zdecydowali się na życie łatwe i pobłażające sobie.

"Będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba". Jest to przestroga i groźŸba zarazem. Jezus często posługuje się obrazem ognia, ciemnoœści, płaczu i zgrzytania zębów. Nawoływał do nawrócenia i pokuty. Łatwo człowiekowi rozminąć się ze œświętowaniem, pozostać na zewnątrz domu weselnego.

Słowa o piekle należy czytać w śœwietle całej Ewangelii, a przede wszystkim tajemnicy krzyża i zmartwychwstania. Bóg objawia się jako miłosierny i zwycięski. Potępienie oznacza realną możliwoœść odwrócenia się człowieka od Boga i odrzucenia Jego bliskoœści. Piekło nie jest skutkiem potępienia ze strony Boga. Jeœśli istnieje potępienie, to nie pochodzi ono nigdy od Boga. Może być jedynie skutkiem odmowy miłowania, odcięciem się od związku z Bogiem i ludźŸmi. Piekło jest stanem całkowitej samotnoœści i oddzielenia. ŒŚw. Izaak Syryjczyk uczył, iż grzesznicy w piekle nie są pozbawieni miłoœści Boga. Ta sama miłoœść staje się cierpieniem dla jednych, a radoœcią i szczꜶciem dla drugich. "Ogień" piekła może być jedynie "ogniem" nie przyjętej i nieurzeczywistnionej miłoœści. Takie jest duchowe rozumienie piekła.

Liczba wyświetleń strony: 6936110 * Liczba gości online: 25 * Ostatnia aktualizacja: 2016-10-26
© 2002-2016 by ks. Józef Pierzchalski SAC