MENU


Modlą się


Siostry Pasjonistki
Służebniczki Maryi
— Wielkopolskie
Sługi Jezusa

30 ostatnich rozważań
na dzisiaj | na jutro
Indeks tekstów biblijnych


Słowo Boże na dziśNiedziela, 4 października 2015 roku

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

III Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów (dzisiaj rozpoczęcie)
Marek 10,2-16


Małżeństwo to związek mężczyzny z kobietą


Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: "Co wam nakazał Mojżesz?" Oni rzekli: "Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić". Wówczas Jezus rzekł do nich: "Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!" W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: "Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo". Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: "Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego". I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.


Dziecko jest bezpośrednie, ufne, chętnie wchodzące w relacje z innymi, otwarte na to, co nowe, piękne i ciekawe, bez podejrzeń i przypuszczeń. Dziecko jest otwarte na odkrycia, umiejętność szczerego dziwienia się i podziwiania tego, co zobaczy. W nim jest zdolność do zachwytu i kontemplacji. Potrzeba, aby Jezus dotykał nas wewnętrznie, uwalniając nas z szorstkości, lęków, nieufności, zamykania się w sobie. Jesteśmy piękni wewnętrznie i naprawdę żyjemy o tyle, o ile pozwalamy się dotykać Jezusowi. Lęk obecny w nas wskazuje przede wszystkim na fakt, że lękamy się Boga, obawiamy się, by On czegoś nas nie pozbawił.

Jezus nie pozbawia człowieka tego, co w nim dobre, szlachetne i czyste. Uwalnia go od myślenia, odczuwania i wartościowania, od intencji w nim mieszkających będących zagrożeniem dla niego samego. Obawiając się, by dotknęło nas Słowo Pańskie, nie rozważamy go. Jest w nas mniej z dziecka Bożego, a więcej dorosłego, który wie, jak sobie poradzić, jak wyjść cało z opresji, jak się modlić. Wystarczy "nadstawić" głowę do błogosławieństwa, z ufnością dziecka.

Zachowujemy się często tak, jakby nie była nad nami ręka Boga, który nas błogosławi, lecz ręka człowieka, który usiłuje nas skrzywdzić. Nie unikniemy różnych krzywd i zranień. Dzięki byciu dzieckiem, które pozwala się Bogu dotykać i rozpinać nad swoim życiem rękę, jak namiot, w którym można razem zamieszkać, jesteśmy zdolni wszelkie krzywdy, zranienia i lęki przeżywać jako dar łaski. Bóg wie, co robi. To wszystko, co boli, również przywraca nam postawę dziecięctwa. Zabraniamy sobie doznawania porażek, popełniania błędów, przeżywania z "bólem serca" określonych namiętności. "Pozwólcie dziecku przyjść do mnie". Zaufanie Jezusowi, że pewne sprawy muszą i musiały wydarzyć się w naszym życiu dla naszego uzdrowienia, a tym samym zbliżenia do Niego, pozwala z wdzięcznością myśleć o własnym życiu i życiu tych, którzy "nie wiedzą, co czynią" ból nam zadają.

Liczba wyświetleń strony: 2928325 * Liczba gości online: 10 * Ostatnia aktualizacja: 2015-10-03
© 2002-2015 by ks. Józef Pierzchalski SAC