MENU


Modlą się


Siostry Pasjonistki
Służebniczki Maryi
— Wielkopolskie
Sługi Jezusa
Siostry Maryi Niepokalanej

30 ostatnich rozważań
na dzisiaj | na jutro
Indeks tekstów biblijnych


Słowo Boże na dziśWtorek, 24 maja 2016 roku

NAJŒŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH

Marek 10,28-31


Opuœściliœśmy wszystko i poszliœśmy za Tobą


Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: "Oto my opuśœciliśœmy wszystko i poszliśœmy za Tobą". Jezus odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśœród prześœladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi".


Człowiek może stać się wolnym od bogactwa jakie posiada. Do zmiany postawy przyczynia się bolesne przeżycie, doœwiadczenie straty w wymiarze uczuciowym, duchowym czy moralnym. Są i doœświadczenia pozytywne związane z miłośœcią, przyjaŸźnią, doznaniem duchowego odkrycia, które radykalnie zmieniają człowieka od strony wartoœściowania, oceny tego, co materialne.

Co to znaczy – opuœścić dom? To odejœść od tego gdzie się zadomowiłem, dobrze się poczułem, mam grono ludzi zaufanych, przyjaciół na których zawsze mogę liczyć. Domem do którego zmierzamy jest Bóg. Dążenie to zakłada pozostawienie tego wszystkiego, co nas zewnętrznie wiąże: miejsca, ludzi, spraw, które cieszą i pójœście w kierunku, który wskazuje Jezus. Odnalezienie się w Bogu jest równoznaczne z tym, że wszędzie będę się czuł dobrze.

Ludzie, których spotykamy po przemianie wewnętrznej, jaką jest odnalezienie się w Chrystusie, staną się dla nas matką i ojcem, braćmi i siostrami, przyjaciółmi. Odnajdziemy się we wspólnocie wierzących, wspólnocie radośœci i pojednania. Odnajdując się w Bogu wszędzie będę spotykał dom. Moim domem jest ten, do którego jestem posłany, z którym łączy mnie moja misja. Jest to każdy człowiek, którego Jezus miłuje i pragnie, aby został zbawiony. Odnajdując się w Bogu i zamieszkując w Nim, przyjmuję za swoje Jego pragnienia i dążenia.

Liczba wyświetleń strony: 5327924 * Liczba gości online: 20 * Ostatnia aktualizacja: 2016-05-24
© 2002-2016 by ks. Józef Pierzchalski SAC