MENU


Modlą się


Siostry Pasjonistki
Służebniczki Maryi
— Wielkopolskie


30 ostatnich rozważań
na dzisiaj | na jutro
Indeks tekstów biblijnych


Słowo Boże na dziśNiedziela, 19 kwietnia 2015 roku

III Niedziela Wielkanocna

Łukasz 24,35-48


Jesteście świadkami ZMARTWYCHWSTAŁEGO


Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam!” Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego.


Uczniowie Jezusa dzielą się swoim doświadczeniem wiary. Nie uczynili nic szczególnego, żeby poznać Zmartwychwstałego w Emaus, przy łamaniu chleba. Jedynie chcieli słuchać Jezusa i przymusili Go, aby został z nimi. Małe doświadczenia spotkań z Panem prowadzą nas do większych. W naszych duchowych doświadczeniach jest obecny Chrystus.

Kiedy stanął pośród nich, nie widzieli Mistrza. Byli przerażeni. Przypuszczali, że mają do czynienia z duchem. Wątpliwości są tam, gdzie jest niedowierzanie.

Jezus pokazuje przebite ręce i nogi. Pozwala się dotknąć. Uczniowie reagują na argument ciała, nie ducha. Mówiąc do nich, uspokaja. Wyjaśnia to, czego wcześniej nauczał. Potrzeba było oświecenia umysłów, aby zrozumieli.

Najbardziej szokujące jest to, że Jezus nazywa ich świadkami zmartwychwstania. Posłuchajmy raz jeszcze, jakie słowa zostały użyte na opisanie stanu, w jakim znajdowali się uczniowie: zatrwożeni, wylękli, zmieszani, mający wątpliwości, nie wierzący, pełni zdumienia. To wszystko było potrzebne, było dochodzeniem do przyjęcia oświecenia umysłu, aby stali się świadkami Zmartwychwstałego.

Świadkowie, to ludzie dotknięci światłem Boga, którzy przeszli przez doświadczenie własnej nędzy moralnej, lęku, wątpliwości. Patrzmy na przebite ręce i nogi Jezusa. Dotknijmy Pana i pozwólmy się Jemu dotknąć. Każda Eucharystia przygotowuje nas świadków tego, co słyszymy, czego dotykamy, na co z wiarą patrzymy.

Liczba wyświetleń strony: 1288036 * Liczba gości online: 26 * Ostatnia aktualizacja: 2015-04-19
© 2002-2015 by ks. Józef Pierzchalski SAC