MENU


Modlą się


Siostry Pasjonistki
Służebniczki Maryi
— Wielkopolskie
Sługi Jezusa
Siostry Maryi Niepokalanej

30 ostatnich rozważań
na dzisiaj | na jutro
Indeks tekstów biblijnych


Słowo Boże na dziśPiątek, 1 lipca 2016 roku

Mateusz 9,9-13


Chcę miłosierdzia


Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.


Grzesznik żyje w bliskości Boga. Nie dlatego, że jest bez winy, lecz dlatego, że Bóg chce, aby był blisko. W grzeszniku jest świadomość grzeszności. Przychodzi on do Jezusa bez patrzenia na to, czy wypada, czy może, czy nie jest to jakimkolwiek nietaktem. Potrzebuje Boga, więc przychodzi blisko. Jest jakaś przedziwna tajemnica w tym, że Jezus siada razem z celnikami i grzesznikami. Nie wyklucza nikogo. Grzesznik chętnie idzie za Panem. Raduje mnie wspólnota, która jest opisana w Ewangelii: Jezus, Jego uczniowie i grzesznicy. Zarówno On, jak i Jego uczniowie nikogo nie odrzucają.

Problem dostrzegają faryzeusze. Nie mają odwagi powiedzieć o tym wprost Jezusowi, więc dzielą się swoim zgorszeniem, mającym kształt pytania, z Jego uczniami. Faryzeusze patrzyli na stronę jurydyczną ludzkiego życia, troski o przepisy, aby się nie skalać nieczystością celników i grzeszników, trzymali się od nich z daleka. Bliskość może ludzi zmienić. Trzymanie drugiego na dystans sprawia, że nie będąc z nim w bliskiej relacji, nie można zaproponować myślenia prowadzącego do przemiany. Wspólny posiłek jest miejscem tworzenia wspólnoty.

Dlaczego celnicy i grzesznicy zostali nazwani ludźmi zdrowymi? Ponieważ są świadomi popełnionego grzechu, a także dlatego, że na zaproszenie Jezusa, przychodzą do Niego. Odpowiedź na wezwanie Jezusa, odpowiedź na Jego Słowo, oczyszcza człowieka. Człowiek, który zasiada z Nim do stołu, jest czysty, został uzdrowiony.

Jezus leczy miłosierdziem. Jest w nim miejsce na szacunek okazywany człowiekowi grzesznemu. Największym trudem dla grzesznika jest słuchanie i wypełnienie słowa Bożego. Nie istnieje potrzeba wyniszczających postów i umartwień. Tajemnica pojednania dokonuje się w sercu człowieka, który przyjmując słowo Boże, przyjmuje Jego miłosierdzie. Uwolnienie od grzechu dokonuje się przez przyjęcie daru Bożej miłości i miłosierdzia.

Grzesznicy byli otwarci na przyjęcie Boga, zaś ci, którzy się uważali za sprawiedliwych, strzegli zachowania przepisów prawa nie zwracając uwagi na to, że nie ma sprawiedliwości bez miłosierdzia. Otwartość Boga spotyka się z otwartością grzesznika. Bólem serca Jezusa było i jest zamykanie się serc tych, którzy uznają się za sprawiedliwych, lecz niezdolni są do okazywania miłosierdzia tym, wobec których On sam jest miłosierny.

Liczba wyświetleń strony: 5677171 * Liczba gości online: 13 * Ostatnia aktualizacja: 2016-06-30
© 2002-2016 by ks. Józef Pierzchalski SAC